Pudl Info

Původní stránky Pudl Info jsem založila roku 2010 a do roku 2021 je navštívilo téměř sto tisíc návštěvníků. Důvodem jejich vzniku byla snaha seznámit veřejnost s plemenem pudl a také zkoncentrovat na jedno místo maximum informací o plemeni. Ke konci roku 2020 jsem se rozhodla stránky kompletně přebudovat, změnit zastaralý a těžkopádný web na moderní, mnohem pružnější a lépe aktualizovatelný. Také většina článků byla přepsána a doplněna o nové fotografie – co naplat, plemeno se vyvíjí, mění se střihy a drobné změny za ta léta zaznamenal i standard plemene.

Chtěla bych touto cestou poděkovat mému manželovi za pomoc v těch pro mne iracionálních „technických“ aspektech tvorby stránek. Další poděkování patří slečně Děkanové za vytvoření úvodní koláže fotografií – případní zájemci o grafiku ji mohou kontaktovat.

V neposlední řadě děkuji všem, kdo poskytli fotografie svých psů – bez nich by stránky obsahovaly jen suchopárný text.

Nyní si nezbývá než přát, aby „staronové“ Pudl Info splnilo svůj účel informačních stránek o plemeni a obsahovalo, řečeno parafrází na slavný film Woodyho Allena, „všechno, co jste kdy chtěli vědět o pudlech (ale báli jste se zeptat)“…

Ing. Irena Lukešová